ENG   
   Tallinna Kunstihoone   
   Kollektsioon   
  
   
 
TALLINNA KUNSTIHOONE NÄITUSED ON AVATUD KOLMAPÄEVAST PÜHAPÄEVANI KELL 12-18

 

 

Eesti Kunstnike Liidu

14. aastanäitus

Kevadnäitus

22.03 - 04.05

Järgmised näitused

Eelmised näitused

Margus Tamm

Esimesed kolm minutit

11.04 - 11.05

Järgmised näitused

Eelmised näitused

 

Alexei Gordin

Märts 1989 - august 2014

26.03. - 20.04

Järgmised näitused

Eelmised näitused

Külastusinfo:

TALLINNA KUNSTIHOONE (Vabaduse väljak 8)
Täispilet: 3.50 eurot
Sooduspilet: 2.50 eurot (õpilased, üliõpilased, Eesti pensionärid, puuetega inimesed (ja nende saatja), vormis ajateenijad, grupid (al. 10 inimesest), Eesti Kunstnike Liidu liikmed, Eesti Kunstiõpetajate Ühingu liikmed.
Tasuta: eelkooliealised lapsed (ja lasteaiagrupi saatja), lastekodulapsed, keskastme kunstikoolide õpilased, AICA ja ICOMi liikmed, kehtiva pressikaardiga ajakirjanikud, võõrvõimu poolt represseeritud, Tallinn Card
NB! Soodustused kehtivad vastava liikmepileti/kaardi/tõendi ettenäitamisel (va lapsed).

TALLINNA KUNSTIHOONE GALERII (Vabaduse väljak 6) ja TALLINNA LINNAGALERII (Harju tn 13) näitused on TASUTA

 

Üldinfo / General Information :
SA Tallinna Kunstihoone Fond

Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn
Tel: 644 2818
Piletikassa: 644 2907

NB! Meiliaadress info@kunstihoone.ee ei ole kasutusel.

Web page in English
Kunstihoone Facebookis / Tallinn Art Hall in Facebook

Kontaktandmed
Ametlik institutsionaalne teave
Põhikiri
Kunstihoone ajalugu
Avaldatud materjale

Ruumide põhiplaanid:
Kunstihoone
Kunstihoone galerii
Linnagalerii

UUDISED (värskeimad uudised Kunstihoone Facebooki lehel):

TALLINNA KUNSTIHOONE 80!

Alanud on Tallinna Kunstihoone juubeliaasta, mida ilmestavad erinäitused, -projektid ja ettevõtmised - jälgige teadaandeid!

TALLINNA KUNSTIHOONE
kuulutab välja

NÄITUSTE PROGRAMMI KONKURSI '2015

Ootame näituste projekte Tallinna Kunstihoones, Kunstihoone galeriis
ja linnagaleriis (Harju 13) toimuvatele näitustele 2015. aastaks.
Kunstihoone kavandab aastas 8 suurt näitust Kunstihoones ning 12
näitust kummaski galeriis.

Projektide esitamise tähtaeg: 15. aprill 2014.

Projekti sisu:

1. Näituse/projekti kirjeldus
2. Kuraatori/kunstniku/osalejate CV-d (rõhuga viimaste aastate
näitustel/esinemistel)
3. Projektiga seonduv visuaalne materjal
4. Näituse olulisemad kulud ja kavandatavad finantseerimise allikad
(ei pea olema lõplik eelarve). Kunstihoone näitusepindade kasutamise eest
ei pea kunstnik maksma üüri ega ekspluatatsioonikulusid, küll aga tagama eelarvelise
katte oma näituse teostusele, kui see eeldab lisatööjõudu (peasaalide näituste puhul
kindlasti vajalik
), mahukaid värvimistöid, näituseseinte ehitusi jms.
5. Eeldatav projektsioonitehnika (suurema vajaduse puhul).

Taotlusi ootame meilitsi: tamara@kunstihoone.ee
või ümbrikus: Tallinna Kunstihoone, Vabaduse väljak 6, Tallinn 10146,
märkega ümbrikul: Näituse projekt 2015.

Näituste programmi kinnitab Tallinna Kunstihoone nõukogu, tulemused
avalikustame Kunstihoone kodulehel.

Lisaküsimused: karin@kunstihoone.ee; tamara@kunstihoone.ee
üldinfo tel: 6442818
Koduleht: www.kunstihoone.ee

TALLINN ART HALL
announces

THE EXHIBITION PROGRAMME COMPETITION FOR 2015

You are invited to submit your projects for exhibitions to take place in 2015 at the Tallinn Art Hall, Art Hall Gallery and City Gallery (Harju 13).
The Art Hall is planning eight large exhibitions at the Art Hall and twelve exhibitions in each of the galleries.

The deadline for the submission of projects is 15 April 2014.

Project content:
1. Description of the exhibition/project
2. CVs of the curator/artist/participants (with an emphasis on the exhibitions/performances during the last few years)

3. Visual material related to the project
4. The main costs and planned financial resources for the exhibition (does not need to be final budget). The artist does not have to pay for the use of the exhibition space at the Art Hall, or for maintenance, but he or she must ensure that budgetary coverage exists for the execution of the exhibition, if this will require additional labour (definitely needed for exhibitions in the main hall), extensive painting work, construction of exhibition walls, etc.

5. Required projection equipment (in case of large-scale needs)

Please send your application by e-mail to tamara@kunstihoone.ee

or in an envelope to Tallinna Kunstihoone, Vabaduse väljak 6, Tallinn 10146,
with the notation “Näituse project 2015” on the envelope.

The exhibition programme will be approved by the council of the Tallinn Art Hall, and the decisions will be disclosed on the Art Hall website.

If you have additional questions, please contact karin@kunstihoone.ee; tamara@kunstihoone.ee.
For general information, call 644 2818.

Website: www.kunstihoone.ee